Audiovox

audiovox.com

Audiovox je osnovana od strane John J.Shalam 1965. godine i prvenstveno je bila specijalizovana za audio opremu za automobile. Audiovox je danas lider u proizvodnji mobilne elektronske opreme.