HP

www8.hp.com

Adresa Omladinskih brigada 90b,11070 Beograd

Kontakt telefon 011/2055 800, Fax +381 11 2055 936

HP je američka multinacionalna kompanija specijalizovana na polju informatičkih tehnologija. Sedište firme je u mestu Palo Alto, SAD.

Multifunkcionalni uređaji