Uslovi korišćenja

 1. Informacije o Uslovima korišćenja

  Sledeći “Uslovi Korišćenja” su uslovi pod kojim se veb sajt ShopMania (“Veb Sajt”) i Servisi isporučuju Vama.

  Pristupanjem Veb Sajtu (pretraživanje, registracija) ili korišćenjem Servisa, Vi prihvatate i slažete se sa obavezama koje su definisane ovim Uslovima Korišćenja i molimo vas da ih periodično pročitate.

  Ukoliko ne prihvatate navedene Uslove Korišćenja, mora da prekinete odmah korišćenje Veb Sajta i/ili Servisa.

 2. Izmene Uslova Korišćenja

  Mi neprekidno unapređujemo Veb Sajt i Servise koje pružamo, stoga zadžravamo pravo da izmenimo ove Usolve Korišćenja u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštenja osoba koje pristupaju Veb Sajtu ili koriste Servise (koje ćemo oslovljavati kao “Vi” ili “Korisnik).

  Sve izmene važe pd trenutka kada su objavljene na Veb Sajtu i pritupanjem ili korišćenjem Veb Sajta, Vi prihvatate i slažete se sa takvim izmenama.

 3. Pristup Veb Sajtu i Servisima

  1. ShopMania Vam dozvoljava pristup ShopMania Veb Sajtu pod sledećim pravilima i uslovima:
   1. Svako korišćenje je isključivo za ličnu, neprofitnu svrhu;
   2. Zabranjeno je dupliciranje, reprodukovanje, kopiranje, prodaja, preprodaja ili eksploatacija za bilo koje komercijalne svrhe, bilo kog dela Veb Sajta;
   3. Bilo koja vrsta intervencije ili akcije koja može prouzrokovati privremen ili stalno funkcionisanje Veb Sajta je strogo zabranjeno;
   4. Zabranjeno jeremetiti funkcionisanje Veb Sajta ili Servisa, ili servera, ili mreža koje su povezane na Veb Sajt ili Servise, osim onih izmena koje su neophodne za najbolju upotrebu Veb Sajta;
   5. Povređivanje i bilo koja vrsta uznemiravanja privatnosti Korisnika je zabranjeno;
   6. Slanje neželjenih ili neautorizovanih reklamnih ili promotivnih materijala ostalim Korisnicima Veb sajta je zabranjeno;
  2. Pristupanjem određenim Servisima na Veb Sajtu (kao što je Newsletter, Ankete) zahtevaju kreiranje korisničkog naloga na Veb Sajtu. Ćlanovi su odgovorni za poverljivost njihovog korisničkog imena i lozinke i informisaće ShopMania administrator odmah, u slučaju neovlašćenog korišćenja njihovog korisničkog imena ili lozinke.
  3. Nije dozvoljeno koristiti automatizovane mašine, algoritme, softvere ili funkcije, da biste generisali više pristupa Veb Sajtu.
  4. Veb Sajt sadrži linkove i banere koji vode ka drugim sajtovima, koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom ShopMania BIZ d.o.o.. ShopMania BIZ d.o.o. nije odgovorna za bilo koji sadržaj, reklamiranje, proizvode, ili druge materija, koji su dostupni na takvim sajtovima.
 4. Opis Servisa

  Servisi koje pruža ShopMania uključuju, ali nisu ograničeni na, skup funkcionalnosti za pretragu baziranu na ključnim rečima, ili kategorijama proizvoda, prodavcima i pregledu proizvoda i bilo koji drugi servisi koji će biti dodati u budućnosti. Glavna svrha Veb Sajta jeste da pruži korisnicima informacije o proizvodima i servisima koje nude treća lica (“Prodavci”) i takođe da pruži veb linkove ka online prodavnicama koje prodaju te proizvode i servise

  ShopMania ne deluje kao predstavnik Prodavaca, čiji proizvodi se listaju na Veb Sajtu i ne prodaje, preprodaje, niti izdaje licence za ulistane proizvode.

  ShopMania nije učesnik u bilo kakvoj transakciji, ili ugovoru koji možete uspostaviti sa nekim Prodavcem, koji ima ulistane proizvode na Veb Sajtu i nema nikakvu odgovornost prema ulistanim proizvodima.

 5. Odgovornosti prema ulistanim proizvodima

  ShopMania:

  • ne daje garancije za sadržaj ulistan na Veb Sajtu, koji je obezbeđen od strane njenih partnera ili od strane korisnika;
  • ne može biti odgovorna za promene cene ulistanih proizvoda, ili oštećenja i gubitka profita koji je izazvan takvim promenama;
  • ne može biti odgovorna za sadržaj, kvalitet ili prirodu ulistanih veb sajtova i proizvoda;
  • ne može biti odgovorna za štetu nastalu pristupanjem linkovima koji su ulistani na Veb Sajtu. ShopMania ne može garantovati tačnost opisa proizvoda ulistanih na Veb Sajtu;
  • ne može da garantuje i ne može biti odgovorna za proizvode koje ste kupili. Slažete se da ne uključujete ShopMania na bilo koji način u nesuglasice koje se mogu desiti između Vas i ulistanih Prodavaca.
 6. Prava intelektualne svojine

  Sadržaj Veb Sajta pruža se Vama kao pojedincu i omogućava interakciju sa drugim korisnicima, za ličnu upotrebu. Sadržaj se ne može reprodukovati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili koristiti za bilo kakve komercijalne svrhe.

  Nije dozvoljeno na bilo koji način i bilo kojim sredstvima kopirati, menjati, reprodukovati, postovati, objavljivati, preuzimati, emitovati, komercijalno koristiti, ili distribuirati Servise, stranice, materijale ili informacije koje se nalaze na Veb Sajtu, ili bilo kojim drugim elemntima koji su deo Veb Sajta. Kopiranje sadržaja je dozvoljena isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da se navede originalni izvor sadržaja, na primer, kroz izjavu o izvoru kopije.

 7. Odgovornost za sadržaj

  ShopMania pruža opise proizvoda, informacije o cenama za određene proizvode ili usluge, komentare korisnika, ocene i preglede kao i druge sadržaje (“Veb Sajt Sadržaji”) u vezi sa proizvodima i prodavcima koji su listani na Veb Sajtu. Ovi proizvodi se ne prodaju od strane ShopMania, već od strane trećih lica.

  ShopMania ne garantuje u svakom trenutku tačnost i odsustvo grešaka u Sadržaju Veb Sajta.

  Komentari i pregledi objavljeni na ShopMania Veb Sajtu pripadaju korisnicima i ne garantuju kvalitet i performance proizvoda, ili usluga prodavaca. Objavljeni komentari korisnika ne predstavljaju ShopMania stav o bilo kom mišljenju, ili izraženom savetu.

  Registrovani prodavci ili treća lica mogu platiti za preferencijalnu poziciju unutar rezultata pretrage, ali ovo ne utiče na preglede, komentare koje su korisnici postavili na Veb Sajtu.

  Sadržaj ShopMania Veb Sajta biće korišćen za informativne svrhe. Bilo kakvo komercijalno korišćenje Sadržaja zahteva prethodno pisano odobrenje od strane ShopMania.

  1. ShopMania Veb Sajt omogućava, ili će omogućavati: a) Postavljanje sadržaja kao što su komentari, mali oglasi, pregledi, video i slike; b) čuvanje, deljenje i objavljivanje postavljenih materijala. Pristupom Veb Sajtu slažete se sa činjenicom da ShopMania ne garantuje poverljivost ovih materijala.
  2. Slažete se da ste odgovorni za sve informacije, tekstove, fotografije, grafiku, video, poruke i druge materijale koje postavite na Veb Sajt i:
   1. Garantujete da ste vlasnik postavljenih materijala, ili imate saglasnost ili dozvolu da koristite ove materijale na bilo koji način, uključujući njihovu reprodukciju i distribuciju na Veb Sajtu ili drugim kanalima;
   2. Dozvoljavate nam bez naknade, neprekidno, neopozivo, neekskluzivno pravo i licencu da koristimo, modifikujemo, prilagodimo, reprodukujemo, objavimo, prevedemo, distribuiramo, kreiramo izvedene sadržaje, prikazujemo sadržaje postavljene od strane Vas, u celini, ili u delovima, u sadašnjossti i budućnosti;
  3. U skladu sa Vašim postom, komentarima, pregledima, fotografijama, malim oglasima i svim učitanim sadržajima na Veb Sajt, slažete se sa sledećim:
   1. Nećete postavljati bilo kakav Sadržaj koji krši patent, žig, trgovačku tajnu, autorsko pravo, ili druga prava vlasništva, osim ukoliko imate pristanak vlasnika za takvu akciju i pravo da ponudite ShopMania licencu na korišćenje;
   2. Nećete postavljati bilo kakav Sadržaj koji može naneti štetu ShopMania ili tećim licima;
   3. Nećete postavljati bilo kakav Sadržaj koji je lažan, netačan, nelegalan, štetan, uznemirujuć, zloupotrebljiv, vulgaran, krši privatnost, ili vređa individue ili grupe individua prema starosti, polu, rasi, religiji, seksualnoj orjentaciji, ili invaliditetu;
   4. Nećete postavljati bilo kakav Sadržaj koji promoviše nelegalne aktivnosti;
   5. Nećete postavljati bilo kakav Sadržaj koji sadrži neželjeno ili neovlašćeno reklamiranje, “junk mail”, “Spam” poruke, ili neželjene informacija.
   6. Nećete koristiti identitet neke druge osobe u vašoj interakciji sa Veb Sajtom ili Servisima.
  4. ShopMania može i odbiće, ili ukloniti bilo koji sadržaj korisnika (mali oglas, komentare, linkove, slike, ili druge materijale) za koje se smatra da predstavljaju kršenje Uslova Korišćenja, ili kršenje zakona.
  5. U slučaju sumnje da postoji povreda Vaše intelektualne svojine u Sadržaju Veb Sajta, molimo kontaktirajte nas.
  6. Svako obaveštenje mora uključivati sledeće elemente:
   1. Fizički ili elektronski potpis nosioca autorskih prava, ili ovlašćene osobe koji tvrdi da postoji povreda autorskih prava;
   2. Navođenje materijala(ili liste materijala) za koje postoji navedena povreda autorskih prava;
   3. Kontakt detalji nosioca potpisa: Ime, Adresa, broj telefona, e-mail adresa.
  7. 7. Linkovi ka drugim veb sajtovima ili resursima mogu biti pruženi od strane ShopMania ili trećih lica. S obzirom da kontrola takvih sajtova ne može biti sprovedena, korišćenjem Veb Sajta prihvatate i slažete se da mi nismo odgovorni za dostupnost takvih eksternih sajtova i resursa, koje ne podržavamo i nismo odgovorni za sadržaje, reklamiranje, proizvode, informacije o proizvodima ili bilo koje druge materijale koji su dostupni na takvim sajtovima. Potvrđujete i slažete se da bilo kakva šteta ili gubitak, prouzrokovan korišćenjem takvih eksternih veb sajtova ili resursa, ne može biti odgovornost ShopMania sajta, ili bilo kojih njenih trećih lica.
 8. Zakonske obaveze i ograničenja Odgovornosti

  Linkovi, reklamni baneri, informacije o proizvodima i korporativne informacije ne predstavljaju preporuku od strane ShopMania ili trećih lica. ShopMania ne snosi odgovornost za njihov sadržaj, uključujući i cene i dostupnost proizvoda.

  Bilo koji predmet u vezi sa, ili koji proistekne korišćenjem Veb sajta, uključujući povrede, ili sumnje na povredu ovih Uslova Korišćenja, ili vase kršenje zakona, ili prava trećih lica, koje mogu dovesti do zahteva za odštetu, i/ili do štete nanete nama ili našim partnerima i zaposlenima, biće nadoknadjeni sa Vaše strane.

  Bilo kakva odgovornost za štetu vašeg računarskog sistema, ili gubitak podataka zbog korišćenja Veb sajta ne može biti prihvaćena od strane ShopMania. Mi ne možemo garantovati integritet fajlova koje ste preuzeli, ili da nisu bez virusa, ili drugih vrsta opasnosti.

 9. Korišćenje Veb Sajta od strane dece

  Naš veb Sajt nije usmeren ka, niti namenjen za korišćenje, bilo koga ispod starosti od 18 godina. Korišćenjem ovog sajta, Vi garantujete da ste starosti najmanje 18 godina.

  Korisnici ispod 18 godina starosti, koristiće ovaj Veb Sajt isključivo pod nadzorom odrasle osobe. Svi podaci koji su postavljeni od strane korisnika mlađeg od 18 godina, zahtevaju prethodan pregled od strane roditelja ili zakonskog staratelja. Zadržavamo pravo da prekinemo vašu članarinu koje može dovesti do otkrivanja činjenice da ste mlađi od 18 godina. Osobe mlađe od 18 godina ne mogu slati bilo koje lične podatke na ovom Veb Sajtu i ukoliko se otkrije da su takve informacije prikupljene, zadržavamo pravo da obrišemo te informacije.

 10. Garancije

  Pristupanjem Veb Sajtu (pretraga, registracija) ili korišćenjem Servisa, Vi prihvatate i slažete se sa obavezama koje proističu iz ovih Uslova Korišćenja, da ne korisite Veb Sajt za bilo koje druge svrhe, osim onih koje su dozvoljene od strane vlasnika i da ne preuzimate akcije ili zahteve za odštetu od ShopMania i njenih zaposlenih.

 11. Informacije o žigu

  "ShopMania" i ShopMania logoi su žigovi ShopMania BIZ d.o.o. i SC SHOPMANIA NET SRL. Slažete se da nećete prikazivati, ili koristiti na bilo koji način, ShopMania žig bez prethodnog odobrenja od strane ShopMania BIZ d.o.o..

 12. Dostupnost Servisa

  ShopMania BIZ d.o.o. ne snosi odgovornosti i zadržava pravo da izmeni, ili prekine ShopMania Veb Sajt ili Servise, u celini, ili u delovima, privremeno, ili trajno, ili da lansira novi servis ili unapređenja, bez prethodnog obaveštenja.